Komôrkové polykarbonátové dosky

MULTICLEAR™ je obchodný názov pro široký sortiment polykarbonátových dutinkových desek

MULTICLEAR™ BOX

polykarbonát komôrkovýje doska tvorená systémom obdĺžnikových dutín s rovnobežne usporiadanými stenami. Desky Vyznačuje sa dobrou priepustnosťou svetla a nízkou hmotnosťou. Desky MULTICLEAR™ BOX si zachovávajú všetky vlastnosti typické pre polykarbonát, tj. vynikajúce mechanické, tepelnoizolačné a optické vlastnosti.

Použitie

  • Stavebný priemysel - zastrešenia, opláštenia, presvetlenie stien, skleníky, vstupné haly, svetlíky, garážové prístrešky, odvetranie, zastrešenie bazénov, stropné podhľady, zimné záhrady, prístrešky na vozíky pri nákupných centrách, autobusové a vlakové zastávky, prepážky…
  • Osvetlenie - tienidlá lámp , žiariviek a svetelných panelov
  • Obaly - paletové výstuže, ochranné poklopy/schránky pre krehký tovar
  • Reklama - svetelné tabule a reklamné panely
  • Poľnohospodárstvo - skleníky, technické prístrešky a poľnohospodárske budovy

MULTICLEAR™ STRONG

MULTICLEAR™ STRONG je doska tvorená systémom rovnobežných a diagonálne orientovaných stien. Vďaka tejto štruktúre sa dosky vyznačujú vysokou tuhosťou so zachovaním priepustnosti svetla.

Použitie

Rovnaké ako u dosiek MULTICLEAR™ BOX, pri zvýšených nárokoch na pevnosť.

  • Stavebný priemysel - zastrešenia, opláštenia, presvetlenie stien, skleníky, vstupné haly, svetlíky, garážové prístrešky, odvetranie, zastrešenie bazénov, stropné podhľady, zimné záhrady, prístrešky na vozíky pri nákupných centrách, autobusové a vlakové zastávky, prepážky…
  • Osvetlenie - tienidlá lámp , žiariviek a svetelných panelov
  • Obaly - paletové výstuže, ochranné poklopy/schránky pre krehký tovar
  • Reklama - svetelné tabule a reklamné panely
  • Poľnohospodárstvo - skleníky, technické prístrešky a poľnohospodárske budovy

pdfMontážne pokyny pre komôrkové polykarbonátové dosky

Technické listy