Strešné svetlíky

Konštrukčný systém

Strešné svetlíky

Strešné svetlíky – celohliníkový konštrukčný presklievací systém z ktorého je možno vytvárať v závislosti na predpokladanom zaťažení konštrukcie (klimatické podmienky) optimálne výrobky. Hliníkové profily sú vyrábané podľa ISO 9002, tesniaci materiál pre beztmelové zasklievanie (vyrobený na Slovensku) a presklievací materiál (Švédsko), ako spojovací materiál sú používané nerezové skrutky. Systém je určený pre:

  • oblúkové svetlíky pásové, priemyselné haly, sklady, nákupné centrá, školy, športové haly, výstavné pavilóny…
  • oblúkové prístrešky, autobusové a vlakové nástupišťa, zastávky, parkoviská, čerpacie stanice, tribúny štadiónov, špedičné priestranstvá…

Strešné svetlíky zabezpečujú presvetlenie priemyselných a iných hál pri optimálnom využití denného svetla . Šetria tak náklady na osvetlenie a zaisťujú kultúru a hygienu práce za denného svetla.

Vzhľadom k typom konštrukcií a dodržaní všetkých nutných podmienok spĺňajúcich tie najnáročnejšie požiadavky, je každá zákazka vykonávaná na mieru.

Strešné svetlíky - úspory nákladov na vykurovanie

Použitím komôrkových polykarbonátových dosiek sa docielia podstatné úspory v spotrebe tepla znížením tepelných strát (najmä v porovnaní so súčasnými konštrukciami, kde je väčšinou použité „drôtosklo“).

Zo vzorcov pre výpočet tepelných strát vyplýva, že ich hodnotu možno ovplyvniť:

Plochou presklenia - to znamená voľbou tvaru svetlíka - napr pre šírku svetlíka 3 m na 1 bm dĺžky:

  • oblúkový svetlík s pomerom výšky k šírke v / š=1:2 S=4,71 m2
  • oblúkový svetlík s pomerom výšky k šírke v / š=1:3 S=3,82 m2
  • oblúkový svetlík s pomerom výšky k šírke v / š=1:5 S=3,31 m2
  • oblúkový svetlík s pomerom výšky k šírke v / š=1:7 S=3,16 m2
  • sedlový svetlík s vrcholovým uhlom 90 ° S=4,24 m2

Z toho vychádza ako najvhodnejšie použiť oblúkový svetlík s pomerom v/š=1:5. Úpravou v/š na 1:7 sa síce plocha presklenia ďalej zníži (nie však podstatne), ale zato sa zvýši usadzovaniu prachu na presklenie, čo má vplyv na presvetlenie priestoru.

Voľbou vhodného presklievacieho materiálu podľa prestupu tepla K (Wm2K) napríklad:

pre plochu presklenia 100 m2, DT=32 (pre tv=20°C a tz =-12°C) a MulticlearTM Box 8mm (K1=3,2) a MulticlearTM Strong 10mm (K2=2,5) je zníženie tepelných strát DQ=100.(3,2 - 2,5).32=2240 W. Pre voľbu presklievacieho materiálu je nutná ekonomická úvaha, kedy sa okrem hodnotenia tepelných strát uvažuje aj s cenou presklievacieho materiálu. Obmedzujúcim faktorom je povolený polomer ohybu polykarbonátových dosiek (pre dané v / š a šírku svetlíka) - odporúčame konzultovať s naším technikom.

Zmenou hodnoty rozdielu teplôt medzi vonkajším a zastrešeným priestorom, ktorú možno ovplyvniť len úpravou režimu vykurovania (reguláciou vykurovacieho výkonu - denná prevádzka, nočný útlm, temperovanie pri dlhšej odstávke prevádzky a hlavne neprekurovaním pri plnej prevádzke). Na tento parameter nemá voľba typu svetlíka a jeho presklenie pochopiteľne žiadny vplyv.

Pre navrhnutie typu svetlíka a voľbe presklievacieho materiálu je možné vypočítať tepelnú stratu presklením za vykurovaciu sezónu ev. úsporu paliva za vykurovaciu sezónu.

Poznámka: Okrem priamej úspory paliva dôjde aj k zníženiu nákladov pri poplatkoch za znečisťovanie životného prostredia emisiami ak je vykurovanie tuhými palivami aj za skládkovanie popolčeka.

Úspory nákladov na osvetlenie

Inštaláciou svetlíkov dôjde aj k zlepšeniu presvetlenia zastrešeného priestoru. Pri použití presklenia s mliečnym zafarbením (odtieň opál) sa dosiahne lepšieho rozptýlenie svetla, zabráni sa oslňovaniu a poklesne prehrievanie vnútorného priestoru vplyvom slnečného žiarenia. Prípadne presklenie z rady SC (Solar Control), ktoré odráža až 69% UV B žiarenia.

Úspory nákladov na údržbu

Hliníková konštrukcia je v bežnej prevádzke prakticky bezúdržbová (u oceľových konštrukcií sú najpodstatnejšie zložkou náklady na nátery). Presklenie polykarbonátovými doskami je u oblúkových svetlíkov s pomerom v / š=1:5 ev. iných svetlíkov so zodpovedajúcim sklonom tzv. samočistiaci (bežné nečistoty spláchne dážď).

Významné je aj zníženie nákladov na opravy poškodeného presklenia, vzhľadom k tomu, že polykarbonátové dosky sú prakticky nerozbitné.

Úspory nákladov pri výstavbe

Vzhľadom k používaným materiálom (hliník, polykarbonát) s nízkou mernou hmotnosťou a optimálnu konštrukciu svetlíkov je celková hmotnosť kompletného výrobku ďaleko nižšia ako u klasických oceľových konštrukcií presklených drôtosklom. Z toho vyplýva menšie zaťaženie strešného plášťa a tým aj zníženie nákladov na konštrukciu strechy.