Presvetľovacia , tepelno - izolačná stena, Prievidza

Presvetľovacia , tepelno - izolačná stena z polykarbonátových panelov hrúbka 40mm, číra.
Dĺžka steny = 35m, výška steny = 5,5m
Realizácia BEVEX - BANSKÝ VÝSKUM, Prievidza

g01 g01 g01 g01

g01 g01

Späť na prehľad fotogalérií