Prekrytie terasy, Poníky okr. Banská Bystrica

Lexan 2UV,16mm, Green SC IR zaručujúci tepelnú pohodu pod prekrytím.

g01 g01 g01 g01

g01 g01

Späť na prehľad fotogalérií