L.I.P.Co s.r.o., Trenčianske Bohuslavice

Demontáž pôvodného svetlíka, dodávka a montáž celohliníkového pásového oblúkového svetlíka 3,22 x 115,5 m vrátane FeZn obrúb, dodávka a vylepenie hydroizolácie na prechod obruba a strešný plášť.

Termín: november 2018

g01 g01 g01 g01

g01 g01 g01 g01

g01 g01 g01 g01

g01

Späť na prehľad fotogalérií