Štadión FC Baník Prievidza

Demontáž, dodávka a montáž prekrytia na štadióne FC Baník Prievidza v spolupráci s TIPSTAV s.r.o.
Termín: august 2018

g01g01g01g01g01

g01 g01 g01 g01 g01

Späť na prehľad fotogalérií