Priemyselný objekt Komárno IV.etapa

Demontáž pôvodného svetlíka, dodávka a montáž celohliníkového pásového oblúkového svetlíka 4 530mm x 85 400mm
Termín: apríl 2017

g01g01g01g01g01

g01

Späť na prehľad fotogalérií