Dodávka a montáž celohliníkových pásových oblúkových svetlíkov

Miesto: Karpiš Nábytok s.r.o., Prievidza
Špecifikácia: dodávka a montáž pre firmu DAK s.r.o., Prievidza
Výmera: 35,2m2
Termín: január 2016

g01g01g01g01g01

Späť na prehľad fotogalérií