Priemyselný objekt Komárno III.etapa

Demontáž, dodávka a montáž celohliníkových pásových oblúkových svetlíkov
Výmera: 1 218 m2
Termín: november-december 2015

g01g01g01g01g01

g01g01g01g01g01

g01g01g01g01g01

Späť na prehľad fotogalérií