Fotogaléria

Názov: Rekonštrukcia svetlíkov Strojchem a.s.
Miesto: Svit
Špecifikácia: dodávka materiálu na rekonštrukciu
Dátum: december 2011 / január 2012
Rozsah dodávky: 2312 m2 polykarbonátových dosiek + montážny materiál

g10g01g01g01g01

g01

Späť na prehľad fotogalérií